Thương Hội Blockcnhìn VN và Thương Hội technology Hàn quậnuốc ký liên minh plan tìm hiểu bài hoặc là thường ngày cùng BINHP.HUOC nhé

Tiếp nối tiềm năng tăng mạnh liên minh quốc tế, đẩy mạnh vai trò và vị thế của tôi trong nghành blockcnhìn, ngày 22.07, Thương Hội Blockcnhìn VN (VBA) ký hợp đồng liên minh với Thương Hội Khtạii nghiệp Blockcnhìn Hàn quậnuốc và Hội nghị Thượng đỉnh chuỗi khối quả đât Marvels.

Nguồn: tkhô giònnien.vn – tuoitre.vn – vietnam nhinet.vn – nld.com.vn

[contact-form-7 id="340" title="Hỗ trợ giải đáp"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *