Thanh Hóa thúc đẩy sử dụng nền tảng số vương quốc để đẩy nhanh chuyển đổi số đọc bài hay mỗi ngày cùng BINHPHUOC nhé

Coi sử dụng nền tảng số vương quốc là giải pháp đẩy nhanh chuyển đổi số

Thực hiện “Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng hồ hết nền tảng số vương quốc phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số” được Bộ TTvàamp;TT phê duyệt hồi tháng 2, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình trên địa phận.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh sử dụng hồ hết nền tảng số vương quốc, coi đây là giải pháp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa phận. Sử dụng hồ hết nền tảng số vương quốc sẵn có để tạo hạ tầng mềm, hoạt động đồng bộ, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số nhanh và hiệu quả, phát huy được sức mạnh tổng thể, tránh việc triển khai phân tán, sử dụng trùng lặp nhiều giải pháp khác nhau.

Đồng thời, thúc đẩy hồ hết doanh nghiêp, tổ chức, đơn vị đầu tư phân tích, làm chủ công nghệ, phát triển hồ hết nền tảng số đạt yêu cầu, tiêu chí của nền tảng số vương quốc nhằm phục vụ quá trình chuyển đổi số của tỉnh.

UBND tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu sử dụng hồ hết nền tảng số vương quốc sẵn có để tạo hạ tầng mềm, hoạt động đồng bộ, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số nhanh và hiệu quả. (Ảnh minh họa)

“Thông tin, tuyên truyền, phổ trở thành nền tảng số”, “Triển khai sử dụng hồ hết nền tảng chuyển đổi số vương quốc” và “Xác định hồ hết nền tảng số của địa phương và xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để phát triển và thúc đẩy sử dụng hồ hết nền tảng số ở địa phương” là 3 nhóm nhiệm vụ sẽ được tỉnh Thanh Hóa tập trung triển khai để một cách thực tế hóa hồ hết mục tiêu đã đề ra.

Cụ thể, về triển khai sử dụng hồ hết nền tảng chuyển đổi số vương quốc, ngay trong năm nay, Sở TTvàamp;TT tỉnh Thanh Hóa sẽ căn cứ Danh mục nền tảng số vương quốc, đánh giá và xác định rõ sự cần thiết, vai trò của từng nền tảng số vương quốc phù hợp, tổng hợp báo hiệu Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nền tảng số vương quốc dùng chung trên địa phận.

Sở TTvàamp;TT cùng hồ hết sở, ban, ngành và UBND cấp huyện cũng sẽ tích cực phối phù hợp với Bộ TTvàamp;TT và cơ quan chủ quản, hồ hết doanh nghiệp có hồ hết nền tảng số vương quốc để thúc đẩy phát triển và đưa hồ hết nền số vương quốc vào sử dụng trên địa phận tỉnh.

Sở TTvàamp;TT sẽ chủ trì việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hồ hết hệ thống, cơ sở dữ liệu của tỉnh với hồ hết nền tảng số vương quốc nhằm đồng bộ, liên thông; tạo hệ sinh thái dữ liệu và đẩy nhanh quá trình thực hiện chuyển đổi số của tỉnh. Đồng thời, rà soát, chuẩn hóa quy trình hoạt động cho phù phù hợp với nền tảng; đào tạo bổ sung kiến thức, kỹ năng cho hồ hết cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng sử dụng nền tảng.

Với nhóm nhiệm vụ xác định hồ hết nền tảng số của địa phương và xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ: Các doanh nghiêp, tổ chức, đơn vị trên địa phận có nền tảng số đạt yêu cầu, tiêu chí của nền tảng số vương quốc hoặc có năng lực phân tích, phát triển nền tảng số vương quốc có thể đăng ký tham gia Chương trình phát triển nền tảng số vương quốc với Bộ TTvàamp;TT, thông qua Sở TTvàamp;TT.

Căn cứ danh mục nền tảng số vương quốc, khuyến khích hồ hết doanh nghiệp bố trí nguồn lực đầu tư phân tích, làm chủ công nghệ, phát triển nền tảng đạt yêu cầu, tiêu chí của nền tảng số vương quốc xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm thúc đẩy sử dụng hồ hết nền tảng số.

Khi phát triển được nền tảng số, hồ hết doanh nghiệp có thể đề xuất kế hoạch đưa nền tảng số vào sử dụng; phương án hướng dẫn, đào tạo người dùng, chuyển giao sử dụng để đảm bảo sự sẵn sàng, thuận tiện cho hồ hết cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng sử dụng nền tảng.

Sở TTvàamp;TT và hồ hết sở, ban, ngành cùng UBND cấp huyện có trách nhiệm phối phù hợp với hồ hết doanh nghiệp đề xuất giải pháp cụ thể thúc đẩy sử dụng rộng rãi hồ hết nền tảng số.

Đưa tỷ trọng thương mại điện tử chiếm tối thiểu 7%

Trong kế hoạch hoạt động năm 2022, Ủy ban vương quốc về chuyển đổi số đã giao Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa tập trung phối hợp cùng Bộ Công Thương và Bộ TTvàamp;TT thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, với mục tiêu đưa tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ chiếm tối thiểu 7%.

Trong nội dung hướng dẫn hồ hết bộ, tỉnh một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022, Bộ TTvàamp;TT cũng nhấn mạnh định hướng xuyên suốt về chuyển đổi số năm nay là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng hồ hết nền tảng số Việt Nam, giúp người dân, doanh nghiệp thụ hưởng trực tiếp lợi ích của chuyển đổi số.

Nhiệm vụ ban hành kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng hồ hết nền tảng số vương quốc phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số thuộc ngành, lĩnh vực và địa phận cũng được xác định là một trong các 22 nhiệm vụ quan trọng của hồ hết bộ, ngành, địa phương để tạo đột phá về chuyển đổi số năm 2022.

Vân Anh

Nguồn: thanhnien.vn – tuoitre.vn – vietnamnet.vn – nld.com.vn

[contact-form-7 id="340" title="Hỗ trợ giải đáp"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *