Tăng thời kì học thực hành lái ôtô trên đường trường đọc bài hay mỗi ngày cùng BINHPHUOC nhé

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lái xe ôtô tại Việt Nam, mới đây Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Trong đó, có quy định mới về thời kì học thực hành lái ôtô trên đường trường.

Tăng thời gian học thực hành lái ô tô trên đường trường - ảnh 1

Chương trình đào tạo lái ôtô những hạng B1, B2, C có một số thay đổi thời kì học thực hành lái ôtô

Theo Thông tư 04/2022/TT-BGTVT, chương trình đào tạo lái ôtô những hạng B1, B2, C có một số thay đổi thời kì học thực hành lái ôtô theo hướng giảm thời kì học thực hành trên sân tập lái và tăng thời kì học thực hành trên đường giao thông (đường trường).

Cụ thể, đối với hạng B1 (học lái ôtô số tự động), tổng thời kì gian học thực hành trên sân tập lái sẽ giảm từ 45 giờ xuống còn 41 giờ. Trong khi đó, tổng thời kì học thực hành lái ôtô trên đường giao thông sẽ tăng từ 20 giờ lên 24 giờ.

Tăng thời gian học thực hành lái ô tô trên đường trường - ảnh 2

Từ 15.6.2022, thời kì học thực hành lái ôtô trên đường trường đối với hạng B2 sẽ tăng từ 36 giờ (như hiện tại) lên 40 giờ

n

Đối với hạng B1 (học lái ôtô số sàn) và hạng B2, Thông tư 04/2022/TT-BGTVT quy định thời kì học thực hành lái ôtô trên đường trường sẽ tăng từ 36 giờ (như hiện tại) lên 40 giờ. Trong khi đó, thời kì học thực hành trên sân tập lái sẽ giảm từ 45 giờ xuống 41 giờ.

Với chương trình đào tạo lái ôtô hạng C, theo quy định mới tổng thời kì những học viên sẽ học lái ôtô trên sân tập là 43 giờ, giảm 3 giờ so với hiện tại. Trong khi đó, tổng thời kì học thực hành trên đường giao thông sẽ tăng từ 45 giờ lên 48 giờ.

Tăng thời gian học thực hành lái ô tô trên đường trường - ảnh 3

Quy định mới về thời kì học thực hành lái ôtô trên đường trường đối với hạng B1, B2, C sẽ được những cơ sở đào tạo lái xe ôtô vận dụng từ ngày 15.6.2022

Quy định mới về thời kì học thực hành lái ôtô trên đường trường đối với hạng B1, B2, C sẽ được những cơ sở đào tạo lái xe ôtô vận dụng xuất phát từ ngày 15.6.2022 (thời khắc Thông tư 04/2022/TT-BGTVT) có hiệu lực thi hành. Ngoài ra, quy định mới còn cho phép cơ sở đào tạo lái xe kéo nhiều năm thời kì trang bị và sử dụng ca bin mô phỏng học lái xe để đào tạo lái xe ôtô đến ngày 31.12.2022 thay vì phải trang bị ngay từ ngày 1.7.2022.


Nguồn: thanhnien.vn – tuoitre.vn – vietnamnet.vn – nld.com.vn

[contact-form-7 id="340" title="Hỗ trợ giải đáp"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *