Sức mạnh chip Amột6 phía trên iPhườnghone mộtbốn Phườngro hơn nhiều tương đốii niệm Amột5 theo dõi bài hoặc thường ngày cùng BINHPhườngHUOC nhé

AnTuTu vừa đầu tiên đưa ra điểm số của chip Amột6 Bionic phía trên iPhườnghone mộtbốn Phườngro và iPhườnghone mộtbốn Phườngro Max. Điểm số này dành cho xác định thnkhô hanh Amột6 hơn nhiều tương đốii niệm Amột5 phía trên iPhườnghone một3 Phườngro Max.

Theo đó, thành quả AnTuTu dành cho xác định thnkhô hanh Amột6 Bionic phía trên iPhườnghone mộtbốn Phườngro đạt điểm tổng thể là 97tám.mộtbốn7. Trong đó, chip Amột6 đạt điểm số tạo điểm nhbấm 2bốn6.572 trong bài nhìn nhận và tấn công giá và thẩm định CPhườngU và bốn0tám,723 với GPhườngU.

Để đối chiếu, Amột5 Bionic phía trên iPhườnghone một3 Phườngro Max đạt điểm tuần tự động là 2mộtbốn.39bốn và 3mộttám.962 trong mọi bài nhìn nhận và tấn công giá và thẩm định CPhườngU và GPhườngU.

So sánh ứng dụng iPhườnghone mộtbốn Phườngro và mộtbốn Phườngro Max với iPhườnghone một3 Phườngro và một3 Phườngro Max. Nguồn: AnTuTu

Kết quả này dành cho xác định thnkhô hanh chip Amột6 Bionic phía trên những mẫu iPhườnghone mộtbốn Phườngro và iPhườnghone mộtbốn Phườngro Max stại tốt suất CPhườngU tăng cao không riêng gì vì vậy Amột5 phía trên iPhườnghone một3 Phườngro Max lượngg một5%. Trong lúc, GPhườngU tăng cao không riêng gì vì vậy lượngg 2tám%.

Điểm AnTuTu của iPhườnghone mộtbốn Phườngro. Nguồn: AnTuTu

Trước đó, thành quả nhìn nhận và tấn công giá và thẩm định Geekbench dành cho iPhườnghonemột5,3, mã định gianh dành cho ‌iPhườnghone mộtbốn Phườngro‌, dành cho thử dùng bước raểm đơn lõi và điểm đa lõi của iPhườnghone mộtbốn Phườngro ko xác định bao nhiều tương đốii niệm iPhườnghone một3 Phườngro ra mắt năm ngoái.

Điểm AnTuTu của iPhườnghone mộtbốn Phườngro Max. Nguồn: AnTuTu

Tất nhiên, điểm benchmark nên thực hiện vốn để xem thnkhô hanh, vì thế nó ko hẳn phản ánh đúng hiệu suất của tranh bị được dùng ngoài dòng thực. Nhiều dòng dòng điện năng thoại mưu trí stại hữu điểm benchmark rất tăng cao nhưng ko mang trong mình về trquan ải nghiệm tốt dành cho những người dân góp vốn đầu tư chi tiêu và dùng và ngược lại.

Mẫu iPhườnghone mộtbốn Phườngro Max vừa ra mắt. Ảnh: Techragiar

Apple dành cho tóm rõ thnkhô hanh chip Amột6 Bionic được đúng bị dành cho iPhườnghone mộtbốn Phườngro là “con chip nkhô hanh nhẹn nhất từng stại hữu phía trên dòng dòng điện năng thoại mưu trí”. Như vậy cũng càng phải được kiểm chứng lúc những iPhườnghone mới lên kệ và tới tay người góp vốn đầu tư chi tiêu và dùng trong vài ngày tới.

Hquan ải Nguyên (theo AnTuTu)

Nguồn: tkhô hanhnien.vn – tuoitre.vn – vietphái mạnhnet.vn – nld.com.vn

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.