Số hóa linh lợi xúc tiến ban ngành chỉ đạo của chính phủ dòng dòng điện năng tử dành cho tổng thể tổng thể phận những người dân dân châu Á tìm hiểu bài hay là thường ngày cùng BINHP.HUOC nhé

VMWare vừa hiện lên cáo nghiên cứu vớt và phân tách “Số hóa linh lợi: Thúc đẩy ban ngành chỉ đạo của chính phủ dòng dòng điện năng tử dành cho tổng thể tổng thể phận những người dân dân nơi châu Á – Thái Bình Dương”, dành cho rõ được thmượt người dân sống trong nơi châu Á – Thái Bình Dương dùng technology số nhiều hơn phái nữa lúc nào không còn.

Số hóa thông minh thúc đẩy chính phủ điện tử cho người dân châu Á - ảnh 1

Số hóa linh lợi: Thúc đẩy ban ngành chỉ đạo của chính phủ dòng dòng điện năng tử dành cho tổng thể tổng thể phận những người dân dân nơi châu Á – Thái Bình Dương

Nghiên cứu vớt được tiến hành vì Deloitte, dành cho rõ được thmượt tại những đất nước trong nơi châu Á – Thái Bình Dương, việc những thành viên dùng công ty công được phân phối thẳng từng tránh xuống 50% chỉ trong nhị năm new gần đó, và 77% người dân thực tại tất cả tất cả dùng nền tảng số để truy nhập những công ty công.

Nghiên cứu vớt cũng dành cho rõ được thmượt sẽ stại hữu được thmượt 900 triệu toàn cầu góp vốn đầu tư chi tiêu và dùng mạng internet mới vào năm đôi mươi25 tại những nước trong nơi (Úc, Singapore, VN, Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn quậnuốc), lúc nhu yếu ớt góp vốn đầu tư vào những công ty số của ban ngành chỉ đạo của chính phủ nối tiếp tăng.

n

Tại VN, tám5% người tham gia tham khảo mang trong mình nhu yếu ớt loài người tac được những tố chất số mới hoặc dùng nền tảng mới và tám0% dự kiến truy nhập những công ty công với tần suất btạii hoặc tăng cao không riêng gì có thế thực tại trong 5 năm tới.

Trong lúc đó, tại Hàn quậnuốc, 90% người tham gia tham khảo dự kiến sẽ truy nhập công ty công liên tục và thường xuyên hơn trong 5 năm tới. P.hát hiện của hiện lên cáo giải trình dành cho rõ được thmượt Hàn quậnuốc được đứng thứ một toàn toàn cầu trong người ctương đối dạngg xếp thứ hạng GTMI của Ngân hàng Thế giới và được xác nhận là đất nước nhất toàn cầu về GovTech với số điểm 9tám phía trên một00.

Được rõ được thmượt, nghiên cứu vớt và phân tách theo đặt tại này được Deloitte Access Economics thay là thế mặt dành cho VMware tiến hành và tham khảo 3.támbốn0 người sống trong nơi châu Á – Thái Bình Dương.


Nguồn: thanh khônien.vn – tuoitre.vn – vietđàn ôngnet.vn – nld.com.vn

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.