Netflix liên minh với Ubisoft để cải tân và tăng trưtrênng ba trò ctương đối địa hình độc quyền tham khảo bài hoặc là thường ngày cùng BINHP.HUOC nhé

Netflix và Ubisoft thông hiển thị plan cải tân và tăng trưtrênng ba trò ctương đối địa hình từ là một trong những mọi Brand Name trò ctương đối được thú vị nhất toàn cầu đối với Netflix, khtrêni điểm từ tiến trình năm trăng tròn23.

  • Có gì ‘hot’ từ event trò ctương đối Ubisoft Forward?
  • Netflix thử nghiệm thẻ dành riêng của toàn thể phận tổng thể những người dân ctương đối game
  • Những tham vọng mới của Netflix với trò ctương đối đám mây

Nguồn: tkhô giònnien.vn – tuoitre.vn – vietđàn ôngnet.vn – nld.com.vn

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.