Kết nối xong 2 cơ sở dữ liệu vương quốc về dân cư và đất đai trong tháng 6 đọc bài hay mỗi ngày cùng BINHPHUOC nhé

Theo kế hoạch hành động của Bộ TTvàamp;TT về thực hiện Đề án 06, Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) vương quốc về dân cư với CSDL vương quốc về đất đai cần được hoàn thành vào tháng 6/2022.

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số vương quốc giai đoạn 2022 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 06 ngày 6/1/2022.

Đề án hướng tới mục tiêu ứng dụng CSDL vương quốc về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số vương quốc một gần nhưh linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình chuyển đổi số vương quốc đến năm 2025, định hướng về năm 2030.

Ngày 12/5, Bộ TTvàamp;TT đã ra quyết định 905 ban hành kế hoạch hành động của Bộ triển khai Quyết định 06 ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này thay thế cho Quyết định 47 ngày 18/1 của Bộ TTvàamp;TT về việc ban hành kế hoạch hành động triển khai Quyết định 06.

Theo kế hoạch hành động mới, thời kì tới, gần như cơ quan, đơn vị trong Bộ TTvàamp;TT tập trung triển khai 42 nội dung công việc chính, theo 5 nhóm nhiệm vụ gồm: Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, hướng dẫn; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TTvàamp;TT; tổ chức điều phối, hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu; tuyên truyền.

Trong đó, để thực hiện nhóm nhiệm vụ hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, Bộ TTvàamp;TT giao Cục Viễn thông chủ trì triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL vương quốc về dân cư với CSDL thông tin thuê bao tập trung của gần như doanh nghiệp viễn thông di động. Việc này cần được hoàn thành vào tháng 6.

Tháng 6/2022 cũng là thời hạn việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL vương quốc về dân cư với CSDL vương quốc về đất đai phải được hoàn thành. Nhiệm vụ này Bộ TTvàamp;TT giao Cục Tin học hóa chủ trì, gần như đơn vị cùng triển khai là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Bộ Công an và Tổng cục Quản lý đất đai, Cục CNTT của Bộ TNvàamp;MT.

Cục Tin học hóa cũng có trách nhiệm chủ trì việc triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL vương quốc về dân cư với CSDL về tài chính, thời hạn hoàn thành là tháng 12/2022.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa 2 CSDL vương quốc về dân cư và đất đai là một trong 42 việc được Bộ TTvàamp;TT nêu tại kế hoạch thực hiện Quyết định 06 (Ảnh minh họa: tuoitrethudo.com.vn)

Cùng với đó, Bộ TTvàamp;TT cũng phân công cụ thể đầu mối chủ trì và thời hạn cần hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL vương quốc về dân cư với nhiều cơ sở dữ liệu khác như: CSDL vương quốc về bảo hiểm; CSDL vương quốc về đăng ký doanh nghiệp; CSDL vương quốc về khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng; CSDL vương quốc về quản lý tài sản, thu nhập; CSDL vương quốc về KHvàamp;CN; CSDL về cán bộ, công chức, viên chức; CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc; CSDL về hồ sơ vụ án của Tòa án nhân dân…

Kế hoạch hành động mới của Bộ TTvàamp;TT cũng nêu rõ, trong năm nay và gần như năm tiếp theo, Văn phòng Bộ có trách nhiệm chủ trì việc thể nghiệm, rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung gần như quy định của pháp luật để sử dụng CSDL vương quốc về dân cư phục vụ thực hiện gần như thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và phát triển kinh tế xã hội.

Vân Anh

Nguồn: thanhnien.vn – tuoitre.vn – vietnamnet.vn – nld.com.vn

[contact-form-7 id="340" title="Hỗ trợ giải đáp"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *