Bộ TTvàTT phê duyệt Kế hoạch triển khai tổ chức Ngày chuyển đổi số vương quốc đọc bài hay mỗi ngày cùng BINHPHUOC nhé

Theo kế hoạch mới được Bộ TTvàamp;TT phê duyệt, chủ đề của Ngày chuyển đổi số vương quốc năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết số đông vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Ngày 10/10 hằng năm đã được Thủ tướng Chính phủ chọn là Ngày chuyển đổi số vương quốc, tại Quyết định 505 ngày 22/4. Việc tổ chức Ngày chuyển đổi số vương quốc hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai số đông nhiệm vụ về chuyển đổi số vương quốc, thực hiện có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số vương quốc đến năm 2025, định hướng về năm 2030.

Cùng với đó, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở số đông cấp và sự tham gia của toàn dân xác xắn sự thành công của chuyển đổi số.

Ngày 16/6, Bộ TTvàamp;TT đã phê duyệt kế hoạch triển khai Quyết định 505 ngày 22/4 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày chuyển đổi số vương quốc. 

Theo Bộ TTvàamp;TT, số đông hoạt động chào mừng Ngày chuyển đổi số vương quốc mang tinh thần chung là đổi mới sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tuyệt đối không phô trương, hình thức.

Với năm 2022, Ngày chuyển đổi số vương quốc năm nay có chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết số đông vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số vương quốc năm 2022 tập trung vào phát động số đông sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng số đông sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng số đông kết quả do chuyển đổi số mang lại.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số vương quốc năm 2022 tập trung vào phát động số đông sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân (Ảnh minh họa: Trọng Đạt)

Cũng trong kế hoạch mới phê duyệt, Bộ TTvàamp;TT đã đưa ra kế hoạch cụ thể triển khai Ngày chuyển đổi số vương quốc năm 2022, bao gồm số đông hoạt động do Bộ TTvàamp;TT chủ trì triển khai; số đông hoạt động kiến nghị số đông bộ, ngành chủ trì triển khai; số đông hoạt động kiến nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai; số đông hoạt động kiến nghị số đông địa phương chủ trì triển khai; số đông hoạt động kiến nghị số đông hội, hiệp hội chủ trì triển khai; số đông hoạt động kiến nghị số đông doanh nghiệp chủ trì triển khai; số đông hoạt động cộng đồng và số đông hoạt động truyền thông.

Trong đó, số đông hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số vương quốc năm 2022 do Bộ TTvàamp;TT chủ trì đã được xác định và phân công cụ thể, chi tiết. Đơn cử như, Vụ Bưu chính được giao chủ trì, phối phù hợp với số đông sàn thương mại điện tử Postmart, Vỏ sò phát động sáng kiến thúc đẩy mua sắm trực tuyến tại 2 sàn điện tử này trong thời kì từ ngày 1/10 đến 10/10 hoặc trong toàn bộ tháng 10; Trung tâm Chứng thực điện tử vương quốc chủ trì, thúc đẩy cung ứng dịch vụ chứng thực chữ ký số có chính sách thúc đẩy khách hàng đăng ký dịch vụ chứng thực chữ ký số trong thời kì gian từ ngày 1/10 đến 10/10 hoặc trong toàn bộ tháng 10; Báo điện tử VietNamNet chủ trì tối thiểu 1 sáng kiến hoạt động cộng đồng phù phù hợp với tinh thần Ngày chuyển đổi số vương quốc năm 2022 trong thời kì từ ngày 1/10 đến 10/10…

Các đơn vị thuộc Bộ TTvàamp;TT được phân công nhiệm vụ tại kế hoạch có trách nhiệm triển khai đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

Bộ TTvàamp;TT kiến nghị số đông bộ, ngành, địa phương; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; số đông hội, hiệp hội nghề nghiệp; số đông doanh nghiệp công nghệ số tổ chức số đông hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số vương quốc trên cơ sở tham khảo kế hoạch.

Các bộ, ngành, địa phương còn được kiến nghị xây dựng kế hoạch triển khai Ngày chuyển đổi số của bộ, tỉnh, đảm bảo phù hợp, đồng bộ với kế hoạch chuyển đổi số vương quốc do Bộ TTvàamp;TT chủ trì xây dựng và trường hợp thực tế của từng bộ, ngành, địa phương. Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc tộc phải thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Riêng số đông bộ, ngành, địa phương chưa chọn Ngày chuyển đổi số riêng, Bộ TTvàamp;TT cũng kiến nghị lấy Ngày chuyển đối số vương quốc làm Ngày chuyển đổi số của số đông đơn vị.

Vân Anh

Nguồn: thanhnien.vn – tuoitre.vn – vietnamnet.vn – nld.com.vn

[contact-form-7 id="340" title="Hỗ trợ giải đáp"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *