Bộ TTvàTT chủ trì đào tạo 10.000 cán bộ chuyển đổi số đọc bài hay mỗi ngày cùng BINHPHUOC nhé

Theo đánh giá, thời kì qua, việc thực hiện hầu như Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng về việc phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đạt nhiều kết quả tích cực nhưng cũng bộc lộ nhiều chưa ổn trong thực tiễn. Một trong những “điểm nghẽn” quan trọng cần tập trung tháo gỡ là vấn đề chia sẻ dữ liệu. Thực tiễn cho thấy, người dân vẫn phải khai báo, phân phối dữ liệu nhiều lần khi thực hiện thủ tục hành chính.

Bộ TT&TT chủ trì đào tạo 10.000 cán bộ chuyển đổi số
Chính phủ yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin giữa hầu như cơ sở dữ liệu vương quốc hướng tới chính phủ số (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, công tác xác xắn an toàn thông tin, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số và kinh phí chi cho hoạt động ứng dụng CNTT cũng chưa thực sự được quan tâm.

Để tiếp tục phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số vương quốc, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị hầu như bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND hầu như địa phương thực hiện nhiều nhiệm vụ.

Cụ thể, phổ biến hóa, quán triệt tới toàn bộ hầu như tổ chức, cá nhân việc tăng cường quản lý đầu tư xác xắn hiệu quả, an toàn thông tin. Trước tháng 6, triển khai Hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) thiết thực, hiệu quả, bền vững.

Phát triển và sử dụng hầu như nền tảng số vương quốc phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Dịch chuyển lên nền tảng điện toán đám mây; ưu tiên hình thức thuê dịch vụ chuyên nghiệp.

Triển khai hoặc thí điểm triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp bộ, tỉnh. Từ đó tiết ra thông tin mới, dịch vụ dữ liệu mới phục vụ Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Hoàn thành việc này vào tháng 12/2022.

Chính phủ cũng yêu cầu hầu như cơ quan, đơn vị phối phù hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ TTvàamp;TT chuẩn bị hạ tầng để kết nối hầu như cơ sở dữ liệu vương quốc, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu vương quốc về dân cư, trước hết là hầu như cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, thuế, hải quan, ngân hàng, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, giáo dục và an sinh xã hội theo tiến độ được giao.

Định kỳ hàng năm thực hiện đo lường, đánh giá, công bố xếp hạng mức độ phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số đối với hầu như cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TTvàamp;TT tham mưu cho Chính phủ danh sách nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm tiếp theo để phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số, cải thiện xếp hạng vương quốc.

Điều phối, giải quyết nhanh chóng và kịp thời hầu như vướng mắc liên quan đến kết nối, chia sẻ dữ liệu trong cơ quan nhà nước, đánh tiếng Thủ tướng Chính phủ. Có giải pháp khuyến khích, thúc đẩy người dân sử dụng dịch vụ chữ ký số từ xa để thực hiện hầu như thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

Bộ TT&TT chủ trì đào tạo 10.000 cán bộ chuyển đổi số
Bộ TTvàamp;TT sẽ đánh giá, xếp hạng mức độ phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số định kỳ. Ảnh minh họa

Chủ trì, phối phù hợp với Bộ Tài chính, Bộ KHvàamp;ĐT rà soát tình hình sử dụng ngân sách nhà nước cho Chính phủ số, CNTT, chuyển đổi số, định kỳ hàng năm đánh tiếng Thủ tướng Chính phủ – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và kiến nghị, đề xuất định hướng lớn về phân bổ kinh phí trong năm tiếp theo.

Bộ TTvàamp;TT chủ trì tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho tối thiểu 10.000 cán bộ chuyển đổi số ngay trong năm 2022 để giải quyết nhu cầu cấp bách về nguồn lực phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số. Thúc đẩy đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số.

Đẩy mạnh việc phát triển và sử dụng hầu như sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trong nước sản xuất thông qua Chương trình sản phẩm và dịch vụ CNTT Make in Viet Nam, tạo thị trường cho hầu như doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Bộ TTvàamp;TT triển khai thí điểm trợ lý ảo phục vụ công chức, viên chức; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, đề xuất nhân rộng. Định kỳ hàng năm đánh giá, xếp hạng mức độ phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số đối tại hầu như cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính theo hướng ứng dụng công nghệ số.

Duy Vũ

Nguồn: thanhnien.vn – tuoitre.vn – vietnamnet.vn – nld.com.vn

[contact-form-7 id="340" title="Hỗ trợ giải đáp"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *