35 nền tảng chuyển đổi số phải tuân thủ đa số yêu cầu an toàn thông tin mạng đọc bài hay mỗi ngày cùng BINHPHUOC nhé

Ngày 9/6, Cục An toàn thông tin, Bộ TTvàamp;TT đã tổ chức hội nghị chủ đề “Bảo đảm an toàn thông tin cho đa số nền tảng chuyển đổi số”, với sự tham dự của đa số cơ quan chủ trì, thúc đẩy 35 nền tảng chuyển đổi số vương quốc; đa số doanh nghiệp phát triển nền tảng chuyển đổi số và đa số đơn vị chuyên trách CNTT, an toàn thông tin của đa số bộ, ngành và địa phương. 

Hội thảo “Bảo đảm an toàn thông tin cho đa số nền tảng chuyển đổi số” diễn ra ngày 9/6 tại Hà Thành.

 
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn thông tin cho biết, năm 2022, Bộ TTvàamp;TT xác định là năm tổng tiến công về chuyển đổi số sau một năm 2021 được xem là tổng diễn tập về chuyển đổi số, với trọng tâm là 35 nền tảng chuyển đổi số quốc tộc phải được hoàn thành và đưa vào phục vụ hiệu quả người dân, chính quyền và nền kinh tế.

“35 nền tảng số quốc tộc phải tuân thủ yêu cầu tối thiểu theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng và pháp luật về an ninh mạng”, ông Nguyễn Thành Phúc nhấn mạnh.

Cũng theo thay mặt Cục An toàn thông tin, qua hội nghị “Bảo đảm an toàn thông tin cho đa số nền tảng chuyển đổi số”, Cục An toàn thông tin, Bộ TTvàamp;TT mong muốn đa số đơn vị có cùng nhận thức về yêu cầu an toàn thông tin mạng tối thiểu theo quy định của pháp luật trong phát triển, lựa chọn nền tảng chuyển đổi số vương quốc, bao gồm: Phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ và triển khai phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ; tuân thủ quy định về bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định của Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng; tuân thủ quy định về lưu trữ tại Việt Nam theo quy định của Luật An ninh mạng.

Hội nghị này cũng là cơ hội để đơn vị chuyên trách CNTT đa số bộ, ngành, địa phương và đa số doanh nghiệp ICT cùng nhau trao đổi, thảo luận đa số kinh nghiệm, những đa sốh làm hay, cũng như những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong công tác triển khai đa số hoạt động đảm bảo an toàn thông tin cho đa số nền tảng số, cho việc lựa chọn vận dụng đa số nền tảng số an toàn tại bộ, ngành, địa phương mình.

“Các ý kiến tại hội nghị sẽ được tổng hợp để từ đó làm căn cứ phân tích, tham mưu, đề xuất đa số giải pháp nhằm nâng cao công tác đảm bảo an toàn thông tin, gắn với việc triển khai đa số nền tảng số phục vụ Chuyển đổi số được thuận lợi, hiệu quả”, ông Nguyễn Thành Phúc cho hay.

Trước đó, tại Chương trình chuyển đổi số vương quốc và Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Thủ tướng Chính phủ đã đặt mục tiêu vào năm 2030 “Việt Nam trở thành vương quốc số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm đa số công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, nghỉ ngơi của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp”.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã đề ra đa số quan điểm chỉ đạo cụ thể, đó là: Phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả; đa số nền tảng, ứng dụng và dịch vụ quy mô quốc tộc phải được làm trước, làm tốt, làm tập trung;

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, song song là phần xuyên suốt, không thể tách rời của chuyển đổi số. Mọi thiết bị, sản phẩm, phần mềm, hệ thống thông tin, dự án đầu tư về công nghệ thông tin đều có cấu phần bắt buộc về an toàn, an ninh mạng ngay từ khi thiết kế; Làm chủ, phát triển đa số công nghệ lõi, nền tảng mở phục vụ Chính phủ số, hình thành hệ sinh thái ứng dụng, dịch vụ Make in Việt Nam.

 

Thủ tướng Chính phủ đã xác định quan điểm đảm bảo an toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững (Ảnh minh họa: Internet)

Hiện thực hóa đa số quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ thướng Chính phủ, ngày 11/2, Bộ TTvàamp;TT đã ra quyết định 186 phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng đa số nền tảng số vương quốc phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Trong chương trình này, Bộ TTvàamp;TT đã xác định rõ 3 mục tiêu, trong đó có việc hình thành hệ sinh thái nền tảng số Việt Nam, với 35 nền tảng số vương quốc, thỏa mãn nhu cầu cơ bản yêu cầu chuyển đổi số, được sử dụng sâu rộng để tạo hạ tầng mềm phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số vương quốc và trong từng ngành, lĩnh vực, địa phận.

Cùng với đó, tập hợp đa số doanh nghiệp Việt Nam có tiềm lực, tập trung đầu tư phát triển đa số nền tảng số vương quốc làm nòng cốt để hình thành mạng lưới đa số nhà phát triển nền tảng số Việt Nam và mạng lưới hỗ trợ triển khai nền tảng số đông đảo, rộng khắp từ Trung ương đến cơ sở. Đồng thời, tạo lập được một số nền tảng số Việt Nam đủ sức cạnh tranh với đa số nền tảng số phổ trở nên quốc tế.

Vân Anh

Nguồn: thanhnien.vn – tuoitre.vn – vietnamnet.vn – nld.com.vn

[contact-form-7 id="340" title="Hỗ trợ giải đáp"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *